blank

Proceduralism, niet te verwarren met proceduralisme

Creatie, Design, Tech april 6, 2021 By

Al enkele jaren wordt binnen de designwereld rondgestrooid met de term ‘proceduralism’ en op 30 april van dit jaar vindt de Everything Procedural Conference plaats in Breda. Maar wat houdt het in en waarom wordt het steeds belangrijker? Wat maakt het een kans en tegelijkertijd een angst?

Om te beginnen is het dan belangrijk om uit te leggen wat proceduralism is. Binnen de Nederlandse taal kennen we het soortgelijke woord ‘proceduralisme’, wat zoveel betekent als het vasthouden aan procedures. Hoewel de woorden ongeveer hetzelfde klinken zijn ze wel degelijk verschillend. Proceduralism is namelijk het creëren van iets met een aantal uitwisselbare regels.

Je kunt stellen dat algoritmes en AI vormen van proceduralism zijn. Namelijk programma’s die op basis van regels informatie bundelen en met een ‘voorspelbaar’ resultaat komen. Zo schrijven bots al jaren artikelen voor nieuwssites. En hoewel de 1eechte grote case binnen content marketing nog niet bestaat, kun je zien dat we met deze techniek content kunnen genereren op basis van interesses en esthetische voorkeur van onze doelgroep (indien die data beschikbaar is), waarmee unieke stukken content per persoon kunnen worden gecreëerd. Dus heeft er iemand interesse in een procedural oplossing voor een goede contentmarketingcampagne? Hit me up!

Klinkt allemaal ingewikkeld…

Zie het als een formule. We leren basisbegrippen over dingen als optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Deze ‘regels’ geven ons houvast en hoewel we de getallen vrij kunnen invullen, krijgen we met deze regels een berekenbaar (haha) resultaat. Zo werkt dit ook bij proceduralism in design. Door gebruik te maken van gedefinieerde input (regels) en daar waardes aan te koppelen (b.v. getallen of kleuren) kunnen we specifieke resultaten genereren.

Een voorbeeld

Heel concreet; binnen 3D design kunnen we handmatig een voorwerp creëren. Maar omdat we graag diverse varianten willen zien moeten we deze kopiëren en deze kopieën geven we allemaal een unieke kleur en formaat. Dit kost mij als ontwerper bijvoorbeeld 30 minuten. Nu doen we hetzelfde maar dan via procuderalism.

We creëren weer een voorwerp maar i.p.v. deze te kopiëren stellen we regels op binnen de software die zeggen; creëer ‘X’ kopieën met een automatische unieke variatie in grootte (bijvoorbeeld tussen 2 en 4 keer zo groot als het origineel) en ken een willekeurige unieke kleur toe aan elke kopie. Het opstellen van deze formule kostte mij 5 minuten. Dat is dus 25 minuten aan tijdswinst, plus als ik niet 10 variaties wil maar 100.000, dan hoef ik enkel de ‘X’ aan te passen. En mocht ik meer kleuren of formaten willen dan kan ik ook hier de waardes eenvoudig aanpassen. Handig toch?

En dat is niet het enige wat handig is, want alles wat vastgelegd wordt binnen deze regels is zoals we zeggen ‘non-destructief’. Dit houdt in dat als we iets aanpassen aan de waardes er in principe niks verandert aan de regels, waardoor er ook niks verloren gaat. Vergelijk het met dat je in een document een groot deel per ongeluk verwijdert en toen op opslaan drukte in een vlaag van verstandsverbijstering. Super klote en al je werk weg! Dat is met proceduralism verleden tijd, want mocht je een waarde aanpassen, dan blijven de regels in de basis gelijk. Verander de waarde dus weer terug naar de vorige en je hebt meteen ook weer hetzelfde resultaat!

De opkomst van proceduralism

Dat proceduralism steeds belangrijker wordt is wel duidelijk. De bekendste 3D software wereldwijd heeft aangekondig hun volledige programma ‘procedural’ te maken en zijn hier al lekker mee opweg en Adobe heeft in 2019 een gigantische aanschaf gedaan van de Substance suite (gespecialiseerd in o.a. 3D proceduralism). Daarnaast zie je dat er ook steeds meer door middel van AI en proceduralism te doen is binnen Photoshop en Illustrator. Slimme oplossingen die tijd schelen voor de designer!

Echter is er ook een keerzijde. Want met het eind nog lang niet in zicht in de ontwikkelingen op dit gebied en met de gigantische groei qua snelheid en intelligentie in de computerwereld kun je stellen dat het een kwestie van tijd is voordat computers kunnen, wat ik nu doe. En waar gaat mijn baan dan heen? Waar kan ik nog van belang zijn als ontwerper? Dit is natuurlijk een vraagstuk wat in heel veel branches al een keer aan bod is gekomen. Technologisering van de samenleving heeft al heel veel banen gekost. Maar wat blijkt, daar komen er vaak andere voor terug.

Als mijn computer de designs kan maken vereist deze nog altijd de input, het scherpe oog en creatieve inzicht om te bepalen welke iteraties het beste zijn. Natuurlijk kun je een computer hierin trainen, maar de kans is dan groot dat veel werk op elkaar gaat lijken. Nee, een menselijke ‘touch’ zal altijd nodig zijn voor echte kwaliteit. Daarnaast; volledige automatische creatie is nog jaren weg en op dit moment creëert proceduralism vooral meer tijd voor de dingen die ertoe doen. Goed design, veel iteraties om keuzes uit te maken en bovenal voorkomen dat je 4 uur aan werk verwijdert en dan ook nog per ongeluk als een idioot op opslaan drukt…

Meer artikelen lezen? Klik dan hier!


blank

Jesse Schuuring

Jesse is een echte mooi-maker. Met een breed arsenaal aan skills pimpt hij beeld, animatie en concept. Zijn snelheid is onlosmakelijk verbonden met de schoonheid van zijn werk.

Deze 3 doelen worden … maart 31, 2021 Meet Michelle april 15, 2021