blank

Help, mijn medewerker is een Millennial!

brandwebbing mei 8, 2017 By

Iedere werkgever weet het. Een Millennial als medewerker is een ramp. Ze zijn zelfingenomen, makkelijk afgeleid, ongeduldig, egocentrisch en enorme job-hoppers. Om ze binnen te halen, moet je de vacature specifiek voor ze schrijven en duidelijk maken wat jij voor de Millennial kan betekenen en in plaats van andersom.

Om werkgevers te faciliteren zijn workshops, boeken en checklists om duidelijk te maken hoe ze met deze moeilijke groep om moeten gaan.

Maar hoe zit het met onderzoek? Wat is er nu werkelijk waar van al deze vooroordelen over Millennials als we naar de harde cijfers kijken?
In werkelijkheid blijkt dat er bar weinig solide empirisch bewijs is voor deze bovenstaande karakterisering. Sterker nog, een aangroeiend arsenaal aan onderzoek wijst uit dat de generaties op de werkplek meer op elkaar lijken dan dat ze verschillen.

De George Washinton University vergeleek meer dan 20 solide onderzoeken over het gedrag en impulsen van medewerkers uitgesplitst over generaties. De verschillen tussen Millennials en de rest is zeer klein en als ze er al zijn, komt dat eerder door de levensfase dan de generatie. “Het is niet zo dat mensen die geboren zijn na 1980 narcisten zijn, jonge mensen zijn altijd narcistischer en naar mate ze ouder worden, verdwijnt dat weer.

Het is als koffie drinken en kranten lezen. Koffie drinken is leeftijdsgebonden (bijna iedereen gaat koffie drinken in de 2e helft van zijn tienerjaren en blijft dat doen). Daarentegen is kranten lezen generatiegebonden (de abonnees van de dagelijkse kranten vergrijzen en er is bijna geen jonge aanwas omdat zij het nieuws elders halen). Het blijkt dat Millennials gewoon nog jong zijn en net als koffie drinken de kneepjes van goed werknemerschap over tijd leren.

Ook onderzoek van IBM uit 2014 toont aan dat alle generaties globaal dezelfde doelen nastreven.

Waarom bestaat dan het beeld dat Millennials zo anders zijn? Omdat het goed verkoopt. Onderzoeksbureaus, opiniemakers en adviseurs verkopen hun waar beter met het verhaal dat alles anders is en zij de weg weten. Dat alles hetzelfde is als bij voorgaande generaties creëert geen urgentie. Zwak onderzoek en mooie koppen sturen daarom de discussie terwijl de saaie praktijk van alle dag toch anders is.

Wat zoekt een Millennial dan wel in een baan? Hetzelfde dus als de andere generaties. Er blijken 4 grote vragen te zijn die werknemers zichzelf stellen bij de zoektocht naar een (nieuwe) baan. (The Human Cappital Edge. Ira Kay)

  • Is dit een toffe organisatie waar ik trots op kan zijn? Medewerkers willen trots kunnen vertellen waar ze werken. Hierbij kijken ze naar succes, integriteit en de visie van de werkgever.
  • Kan ik in deze baan het maximale uit mijzelf halen? Praktisch alle medewerkers willen hun werk goed doen. Dat betekent dat ze in een omgeving willen werken waar hun eigen skills goed worden geütiliseerd en ondersteund worden met begeleiding en opleiding.
  • Worden mensen goed behandeld, zowel in beloning als interpersoonlijk? Mensen willen werken waar ze goed betaald, maar vooral goed behandeld worden. Ze willen dat hun mening ertoe doet, dat hun bijdrage erkend wordt en dat ze navenant financieel en emotioneel beloond worden.
  • Is het werk zelf zinnig en plezierig om te doen? Men wil dat het werk in zekere mate van nut is en een doel dient.

Bedrijven die op alle vier van deze vragen een ‘Ja’ verdienen, lukt het om de leukste en beste mensen, Millennial of niet, aan zich te binden.

Zo ook brandwebbing. Het gaat goed en we zijn op zoek naar talent om ons te versterken. Ben je of ken je een goede (junior) digital media professional, laat dan snel van je horen.


blank

Rembrandt Smids

Rembrandt is inspirerend, gepassioneerd & een tikje eigenwijs. Door zijn brede interesses koppelt hij onverwachte elementen aan elkaar. Hij staat graag op het podium om over het vak te vertellen.

Vacature: (Junior) Di… mei 2, 2017 Jannie en Robèrt juni 12, 2017